Recunoașterea unui handicap îi permite unei persoane să beneficieze de un ansamblu de ajutoare și de servicii pentru favorizarea menținerii la locul de muncă sau integrarea profesională.

Cine efectuează încadrarea într-un grad de handicap?

Încadrarea în grad și stabilirea tipului de handicap se face de către o comisie de evaluare a persoanelor adulte cu handicap. Serviciul de Evaluare Complexă a Persoanelor Adulte cu Handicap din cadrul DGASCP (Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului) din orașul de reședință poate oferi toate informațiile necesare cu privire la modalitatea de încadrare în grad de handicap.

Unele cămine pentru bătrâni ofera consultanță pentru întocmirea dosarului de încadrare în grad de handicap și obținerea indemnizației de însoțitor.

Care sunt documentele necesare pentru o Evaluare Complexă?

  • O cerere tip de evaluare complex
  • Copie după documentele de identitate în 2 exemplare și în original
  • Documente medicale (referatul medicului specialist, scrisoare medicală-tip de la medicul de familie numai la caz nou sau la persoanele nedeplasabile), alte investigații paraclinice solicitate de Serviciul de Evaluare Complexă a Persoanelor Adulte cu Handicap
  • Anchetă socială potrivit modelului cadru eliberată de Serviciul specializat din cadrul Primăriei în a cărei rază își are domiciliul sau reședința persoana care solicită încadrarea în grad
  • Copie după ultimul talon de pensie, decizia de pensionare în cazul în care este vorba.despre pensia de limită de vârstă, decizia de invaliditate sau pensia de urmaș
  • Adeverință de salariat dacă este cazul
  • Adeverință de la Administrația Finanțelor Publice, pentru cei care nu realizează venituri
  • Decizia medicală asupra capacității de muncă.


Unde se poate depune dosarul pentru încadrare în handicap?

Solicitantul sau reprezentantul legal al acestuia va depune dosarul la Registratura Primarei de domiciliu sau la registratura Direcției Generală de Asistență și Protecția Copilului. Termenul pentru evaluarea unui caz nou este de 60 de zile. Acest lucru este valabil in general și pentru bătrâni.

Dacă dosarul este complet, cu toate documentele solicitate, urmează să se întocmească un Raport de Evaluare Complexă cu propunerea de încadrare într-un grad și un tip de handicap și se va comunica persoanei în cauză data la care urmează să se prezinte în vederea evaluării/reevaluării. Dacă dosarul nu este complet se va solicita completarea cu documentele necesare.

Solicitantul va primi la domiciliu o comunicare în care vor fi comunicate data si ora la care urmeaza sa se prezinte in fata comisiei. Pacientul se va prezenta în fața comisiei după care, în maxim 14 zile, i se va elibera certificatul de handicap. În funcție de stadiul bolii pacienții pot fi încadrați sau NU de comisia pentru persoane cu handicap într-unul din următoarele grade de handicap:

Gradul 1: grav, cu sau fără asistent personal/indemnizație de însoțitor;
Gradul 2: accentuat;
Gradul 3: mediu;

În cazul în care persoana nu este deplasabilă, evaluarea complexă se realizează de o echipă mobilă formată dintr-un medic, de un asistent social și un psiholog la domiciliul solicitantului în baza unor documente medicale și anchetei sociale.

Certificatul de handicap, în general, poate fi valabil 6 sau 12 luni ori poate fi nerevizuibil.

Camin Banciu