acte asistenţa socialăVârstnicii reprezintă o categorie de populație vulnerabilă cu nevoi speciale și beneficiază de măsuri de asistență socială. România are o speranță de viață de 75 de ani, cu 8 ani mai redusă decât în țări precum Olanda sau Spania. Pentru a recupera acest deficit, țara noastră trebuie să își orienteze politicile sociale astfel încât să îmbunătățească viața vârstnicilor, să le ofere condițiile necesare unui trai decent.

Îngrijirea vârstnicilor într-un cămin de bătrâni reprezintă o măsură de asistență socială. Cu alte cuvinte, este o activitae care se poate desfășura doar sub forma serviciilor sociale. Pentru siguranța vârstnicilor, îngrijirea acestora se va desfășura în cămine licențiate.

Un centru rezidențial are obligația de a informa în mod corect beneficiarii potențiali/susținătorii legali cu privire la serviciile oferite și la scopul său. Materialele informative vor cuprinde următoarele informații importante: o scurtă descriere a căminului de bătrâni și al serviciilor oferite, o prezentare a spațiilor de cazare indiviiduale dar și a spațiilor comune, numărul total de locuri din cămin, dacă exisă adaptări pentru nevoi speciale, alte servicii și facilități oferite și modul de calculare a contribuției beneficiarului.

Admiterea vârstnicilor într-un cămin de bătrâni trebuie să țină cont de categoria de beneficiari pentru care este organizat să funcționeze, iar persoanele vârstnice sunt de obicei persoane care au împlinit deja vârsta de 65 de ani.

Alternative sunt serviciile de îngrijire a bătrânilor la domiciului. Puteti consulta lista de instituții care oferă servicii de îngijire bătrâni.

Dreptul la asistență socială a vârstnicului se va stabili în urma unei anchete sociale, cu respectarea unor criterii stabilite în grila națională de evaluare a persoanel2or vârstnice. 

Ce acte sunt necesare privind asistenţa socială a persoanelor vârstnice?

 • O cerere din partea solicitantului sau a reprezentantului legal;
 • Declaraţie notarială a solicitantului din care să reiasă că solicitantul nu are copii sau întreţinători legali. Dacă aceştia există, trebuie să prezinte  o declaraţie notarială cu motivele pentru care nu pot îngriji persoana vârstnică şi să prezinte eventualele acte doveditoare; totodată, copiii persoanei vârstnice îşi asuma obligaţia ca, în cazul în care starea de sănătate psihică a persoanei vârstnice se degradează, să efectueze demersurile pentru punerea sub interdicţie şi numirii unui reprezentant legal al acesteia;
 • O adeverinţa de venit impozabil (act de stare materială de la Circa Financiară);
 • O copie a actului de identitate;
 • O copie a certificatului de naştere;
 • Copie a certificatului de căsătorie;
 • Copie hotărâre divorţ sau certificat deces, după caz;
 • Un talon de pensie recent, dacă este pensionar;
 • Situaţia locativă, după caz: - copia contractului de construire; - copia contractului de vânzare – cumpărare; - copie act donaţie; - copie act moştenire; - copie act de închiriere;
 • Fişa de evaluare socio - medicală;
 • Adeverinţe de venituri/ taloane de pensie pentru toţi membrii familiei/ familiilor aparţinătoare ale persoanei vârstnice, după caz;
 • O evaluare psihiatrică de la medicul specialist psihiatru;
 • Un dosar de încopciat;

La toate acestea se adaugă, în momentul confirmării locului disponibil, următoarele acte: 

 • Un certificat medical din care să rezulte că s-au efectuat analizele medicale: RBW, radiografie plămâni, test SIDA (pentru persoanele cu vârsta până la 70 ani), coproparazitologic, iar rezultatul acestora permite includerea în comunitate; 
 • Adeverinţă medicală care să precizeze că NU suferă de boli infecto – contagioase (de la medicul de familie).

Camin Banciu