La început de an 2023 putem face o analiză a datelor furnizate de Ministerul Muncii și Solidarităţii Sociale cu privire la furnizori de servicii sociale acreditaţi în baza legii 197/2012, raportată la decembrie 2022.
Aici includem toți furnizorii, nu doar pe cei are administreză cămine pentru bătrâni.
Raportându-ne la valorile absolute se observă o scădere a față de cele raportate în primăvara anului 2022.
Uitându-ne la tipul furnizorului, nu este surprinzător ca cei privați sunt mai muți decât cei publici in raport de 61% vs 39%.

Furnizori servicii sociale 2023 - public vs privat

 

O distribuție mai echilibrată este cea după mediul de rezidență al furnizorilor: Urban vs Rural.

Furnizori servicii sociale 2023 - urban vs rural

 

Graficul de mai jos analizează detaliile după tipul furnizorilor:

 • Public
  • structuri specializate din cadrul ori subordinea autorităţilor Administraţiei Publice locale şi autorităţile executive din unităţile administrativ-teritoriale organizate la nivel de comună, oraş, municipiu şi sectoare ale municipiului Bucureşti
  • autorităţi ale Administraţiei Publice centrale ori alte instituţii aflate în subordinea sau coordonarea acestora care au stabilite prin lege atribuţii privind acordarea de servicii sociale pentru anumite categorii de beneficiari
  • unităţi sanitare, unităţi de învăţământ şi alte instituţii Publice care dezvoltă, la nivel comunitar, servicii sociale integrate
 • Privat
  • organizaţii neguvernamentale, respectiv asociaţii şi fundaţii
  • culte recunoscute de lege
  • operatori economici, în condiţii speciale, prevăzute de lege

Furnizori servicii sociale 2023 - Tip

 

Uitându-ne la furnizorii de servicii sociale acreditați după județ sș forma de rezidență, se observă că numărul acestora respectă în general distribuția populației pe teritoriul României.

Furnizori servicii sociale 2023 - Judete

 

Toți acești furnizori sunt acreditați pentru administrarea căminelor de batrâni, a cantinelor sociale, a centrelor rezidențiale de îngrijire și asistență sau a centrelor de zi pentru persoanele fără adăpost precum si pentru prestarea de servicii de îngrijire la domiciliu.

Comentarii/evaluari

Interesanta analiza. Cum era de asteptat, furnizorii privati sunt mai numerosi decat cei de stat!

Autentifica-te pentru a adauga comentariu/evaluare

Camin Banciu