Servicii pentru bătrâni în județul Călărași

Descriere Serviciu: Servicii de îngrijire la domiciliu pentru persoane vârstnice, persoane cu dizabilităţi, persoane aflate în situaţie de dependenţă
800
Descriere Serviciu: Centre rezidenţiale de îngrijire şi asistenţă pentru persoane vârstnice
1214
Descriere Serviciu: Servicii de îngrijire la domiciliu pentru persoane vârstnice, persoane cu dizabilităţi, persoane aflate în situaţie de dependenţă
725
Descriere Serviciu: Centre rezidenţiale de îngrijire şi asistenţă pentru persoanele fără adăpost
637
Descriere Serviciu: Centre rezidenţiale de îngrijire şi asistenţă pentru persoane vârstnice
1352
Descriere Serviciu: Centre de preparare şi distribuire a hranei pentru persoane în risc de sărăcie
645
Descriere Serviciu: Centre rezidenţiale de îngrijire şi asistenţă pentru persoane vârstnice
1114

Hartă servicii pentru bătrâni în județul Calarasi

Camin Banciu