Servicii pentru bătrâni în județul Teleorman

Descriere Serviciu: Servicii de îngrijire la domiciliu pentru persoane vârstnice, persoane cu dizabilităţi, persoane aflate în situaţie de dependenţă
664
Descriere Serviciu: Servicii de îngrijire la domiciliu pentru persoane vârstnice, persoane cu dizabilităţi, persoane aflate în situaţie de dependenţă
546
Descriere Serviciu: Centre rezidenţiale de îngrijire şi asistenţă pentru persoane vârstnice
508
Descriere Serviciu: Centre de preparare şi distribuire a hranei pentru persoane în risc de sărăcie
566
Descriere Serviciu: Centre rezidenţiale de îngrijire şi asistenţă pentru persoanele fără adăpost
397
599
Descriere Serviciu: Centre rezidenţiale de îngrijire şi asistenţă pentru persoane vârstnice
626
Descriere Serviciu: Centre rezidenţiale de îngrijire şi asistenţă pentru persoane vârstnice
372
Descriere Serviciu: Centre rezidenţiale de îngrijire şi asistenţă pentru persoane vârstnice
499

Hartă servicii pentru bătrâni în județul Teleorman

Camin Banciu